תנאי שימוש באתר

מבוא
שלום וברוכים הבאים לאתר של "דון ייצור פתרונות אריזה".
השימוש באתר על כל תכניו השונים כפוף לתנאים המפורטים בדף זה.

האחריות על השימוש באתר וכן תוצאות השימוש בו הינם באחריות הגולש בלבד ומנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר.

1. הנך מתחייב שלא להעלות או לפרסם מידע או חומר אחר אשר העלול להגביל או לשבש את תיפקודו השוטף של האתר כדוגמת וירוסים למיניהם.

2. השימוש באתר מותר למי שמלאו לו 18 שנים.

3. חל איסור לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהסכים בדעה צלולה לתנאי השימוש באתר.

4. חל איסור לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, גזעני, ו/או כל מסר בלתי חוקי.

5. באתר אתם עשויי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת, בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה של מנהלת האתר בשום דרך ו/או בשום תנאי לתוכן מכל סוג שהוא המתפרסמים באתרים המקושרים. אנו מתנצלים מראש אם מופיעים באתר תכנים אשר העלינו בתום לב ופוגעים במי מגולשי האתר. במקרה כזה אנא פנו למנהלת האתר באמצעות טופס יצירת הקשר ואנו נדאג לברר את העניין.

6. מנהלת האתר מבקשת מכל מי שניפגע בכל דרך שהיא מהתכנים המופיעים באתר, לפנות אלנו בהקדם דרך בדרכי קשר המופיעים כאן באתר.

7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

8. המבוא הוא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומהווה התניית יסודית לשימוש באתר.

קניין רוחני
האתר בשלמותו על כל תכנו ונתוניו השונים מוגנים ע"י זכויות יוצרים לרבות סמלים מסחריים.

• אין לעשות כל פעולה אחד או יותר שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

• חל איסור חמור להשתמש בכל דרך הפצה שהיא בחומר או בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מראש ובכתב.

• מנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה.

אבטחת מידע

9. אנו משתמשים  באמצעי אבטחת מידע התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט אך קימת אפשרות של חדירה למאגרי הנתונים של האתר.

מנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה לאתר.

עליך מוטלת האחריות להגן על החומרות ו/או התוכנות המצויות אצלך בכל דרך שתבחר לנכון.

מנהלת האתר פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.